Calacatta Medicio

Calacatta Medicio


Дебелина: 12mm
Категорија: Laminam 12mm

Превземете го каталогот

Изберете тип на кујна

Потребно е да го изберете типот на вашата кујна, димензијата (должина х ширина), соодветните отвори кои ви се потребни за мијалник, плотна и чешма.

Изберете тип на скали

Потребно е да изберете од кој тип на скали колкав број на парчиња ви се потребни, димензијата (должина х ширина)...

Изберете форма за да добиете понуда

Изберете форма и внесете ги соодветните димензии